جمعه 1 شهريور 1398  
شهروند گرامی
لطفاً هنگام طرح اعلام/ درخواست/ شکایت خود از عملکرد شرکت ملی گاز ایران و  دستگاه های تابعه آن به نکات زیر توجه فرمایید:
ـ شکایات و اعلامات باید مدلل و مستند باشد.بدیهی است مسئولیت قانونی مطالب عنوان شده برعهده فرستنده خواهدبود.
ـ لازم است هنگام تغذیه اطلاعات در فرم ، حتما شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید تا امکان ارسال کدپیگیری و اطلاع رسانی به شما فراهم گردد.
1ـ رسیدگی به مکاتبات ارسالی درخصوص موضوعات ذیل خارج از شرح وظایف این امور میباشد و عنداللزوم مراتب باید از مراجع ذیصلاح پیگیری گردد:
ـ مطالبه وام ، کمک های مالی ، مساعدت درخصوص بخشودگی هزینه گازرسانی ، وجه کنتور ، مبلغ صورتحساب گاز و...، درخواست جذب و بکارگیری و...
ـ شکایت از شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد شرکت ملی گاز ایران
ـ شکایاتی که دارای رأی هیأت رسیدگی به تخلفات ، مرجع قضایی یا دیوان عدالت اداری باشد.
2ـ دقت شود چنانچه مشکل مطروحه درخصوص قبض گاز و اشتراک ملک شما باشد، ارائه شماره اشتراک صحیح یا تصویر قبض گاز جهت رسیدگی ضروری می باشد، درصورت نقص دراطلاعات امکان بررسی وجودنداشته و پرونده بایگانی میگردد.
3ـ درصورت عدم انطباق مشخصات وارده درفرم با واقعیت و یا وجود ممنوعیت و منع مقرراتی موضوع قابل پیگیری نخواهدبود.
4ـ درصورت عدم ذکر دقیق مرجع موردشکایت ، رسیدگی به آن امکان پذیر نخواهد بود.
5ـ سیستم به طور خودکار به شکایاتی که قبلاً به سامانه ارسال شده ترتیب اثر نخواهد داد مگر اینکه موضوع با شکایت قبلی تفاوت داشته باشد ، لذا از ارسال شکایات تکراری خودداری نمایید.
6ـ چنانچه شکایتی توسط جمعی از اشخاص حقیقی طرح می گردد جهت ثبت بعنوان شکایت، ضروری است فردی به نمایندگی ازسایرین مشخصات فردی خود را درج نماید، درغیراینصورت بعنوان اعلامیه مورد بررسی قرارخواهدگرفت.


وضعیت درخواست کننده
* وضعیت درخواست کننده
مشخصات فردی
تاریخ شکایات
* نام شرکت شکایت کننده * شماره ثبت شرکت
* نام و نام خانوادگی مدیر عامل
اطلاعات تماس
* شماره همراه * تلفن ثابت
* کد پستی پست الکترونیک
* آدرس
اطلاعات شکایت / اعلان
* شرکت/پالایش گاز/مناطق مورد شکایت
* واحد مورد شکایت * شهر مورد شکایت
* موضوع شکایت
* شرح شکایات
حذف

مدارک پیوستی
مدارک پیوستی
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.